CONGRESSEN

 • WACAP World Alliance of Cities Against Poverty, Rotterdam
 • GWOPA Global Water Operators’ Partnership Alliance, Amsterdam
 • SPINEWEEK, Amsterdam

WORKSHOPS

 • Energiegewassen
 • Veranderingen in Organisaties
 • Girl Power
 • Water en Sanitaire Installaties in Ontwikkelingslanden
 • Kinderen in Aanraking met Justitie
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Partners for Resilience

LEZINGEN

 • De staat van de Oorlog in Colombia
 • Jane Goodall’s lezing bij de feestelijke opening van een Chimpansee tehuis in Spanje
 • Flamenco door de eeuwen heen (tijdens de Flamenco biennale)

VERGADERINGEN

 • Europese Ondernemingsraden
 • Europese Producenten (per branche)

AMBASSADES & CONSULATEN

 • Happenings van Ambassades en Consulaten: Argentinie (KvK, Rotterdam)
 • Colombia Expert Meeting (Utrecht)

BEGELEIDEN ONDERHANDELINGEN & LEZINGEN

 • Asperges (productie, commercialisatie, experimenteren met nieuwe rassen)
 • Aardappels (commercialisatie en export van zaad, soorten)
 • Koeien( gezondheid en alternatieve boerderijen)
 • Windmolens (productie en verkoop van energie, werking van windmolens)
 • Landbouw machines (gebruik, technische kenmerken)
 • European Space Agency
 • Bezoek van El Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
 • RAI en Spaanse agribussiness-beurzen

BEZOEK VERZORGINGS- TEHUIZEN

 • Begeleiden van particulieren

PASSEREN AKTES BIJ NOTARISSEN

TOLKEN BIJ ZITTINGEN

Rechtbanken van Amsterdam, Alkmaar, Den Helder en Leeuwarden (strafrecht)

VERTALINGEN

 • website edilon–sedra
 • officiële aktes
 • autopsie rapporten
 • medische attesten
 • geboortekaartjes
 • verhalen
 • artikelen

DR. AMPARO GARCIA CELMA

Bayershoffweg 58
1852 BC  Heiloo
+31 (0)6 457 657 07
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aangesloten bij NGTV & WBTV &
Orde van Registertolken en -vertalers

Algemene voorwaarden
Privacybeleid